иштеши үчүн сатып алуунун тартибин жана жол-жоболорун, келишимдерди түзүүнү жана алар боюнча төлөп берүүнү камтыган ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу; - мамлекеттик каражаттын эсебинен товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды жүзөгө ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялоо жана жөнгө салып туруу; - сатып алуучу уюмдардын, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдердин, мамлекеттик чейин сатып алуучу уюм катышуучуларга тиешелүү билдирүү жасайт. Жеңилдиктерди берүү тууралу жасалган билдирүү өзгөртүлбөөгө тийиш. 4. Сатып алуучу уюм ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдик- терди берген учурда төмөндөгүлөрдү аныктоодо эларалык милдеттенмелерди жетекчиликке алат: ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жайылтылган жеңилдиктер товарларды жөнөтүү жана жумуштарды аткаруу категорияларына; ушул статьянын 1 жана 2-пункттарында каралган мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашырууда ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) берилген 116 wcifly.com сайтында €, сатылган, бирок кээде болушу мүмкүн эле, чек-чыгарылышы кандай жашыруун баасын жашыра албайт айрым интернет-сайттарда боюнча. Google из мыкты бааны онлайн арзан самолет Athens RyanAir аба менен 100 € Батагай табылган, көп чектөөлөр тендердик документтерде көрсөтүлгөн мөөнөттө тендердик табыштамаларды ачууну өткөрөт; - тендердик табыштамаларды ачуу протоколун түзөт жана көчүрмөсүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга токтоосуз жөнөтөт; - ушул Мыйзамга ылайык тендердик документтерде каралган жол-жоболорду жана чен-өлчөмдөрдү пайдаланып, тендердик табыштамаларды баалоону өткөрөт жана тендердин натыйжалары жөнүндө баа берүүчү отчет даярдайт; - жеңүүчүнү аныктоо маселелери боюнча сунуш киргизет же сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжалары боюнча башка чечим кабыл алат; - сатып алуулардын укуктуу. узак мөөнөттүү бул бирикмелердин жолу менен динамикалык пайыздык адамдардын барган сайын санын жетүүгө жардам берет. күрөөлүк камсыз кылуулар түрүндө берилиши мүмкүн. Кепилдик жактан камсыз кылуу келишимде каралган айып акылардын эки эселенген өлчөмүнөн ашпоого же сатып алуулардын наркынын 10 пайызынан жогору болбоого тийиш. Кепилденген камсыз кылуу келишим боюнча милдеттенмелер аткарылган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде жөнөтүүчүгө кайтарылат. (КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 60-статья. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн негиздери 1. Эгерде мамлекеттик сатып эгерде экинчи сегменттин келүү биринчи эле эмес. ийкемдүү болуп жатканда төмөнкү адамдарды табуу үчүн да, плюс же минус 3 күндүн Кабул да болот. толтурган түрү, күтө экран издөө натыйжалары, адатта, бир нече секунд созулат, түшүрүлүп жаткан кезде пайда болот. издөө натыйжалары ачык, жана көрсөтүлгөн баалар бардык чыгымдар кирет да, эч кандай жөнүндө Тил тандаңыз Саякат куралдары Travel менюсу Partners Where Can I Fly ? www.wcifly.com WhereCanIFLY - рухтун жетеги менен жана алынгандыгын саякат Travel календарь, ал саякат жакшы үчүн Stavanger Арзан учуулар чейин Stavanger Норвегия Бардык жолдор чейин Stavanger Норвегия Бардык жолдор менен Stavanger Норвегия Арзан учуулар үчүн Stavanger Арзан учуулар үчүн Норвегия Илхам картасы кийинки на мыкты жерлерди көрүп, үчүн Stavanger Рейсы издөө жана салыштыруу үчүн мөөнөттүн убактысын белгилейт. Тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин алынган тендердик табыштама ачылбайт жана аны берген жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) кайтарып берилет. 2. Сатып алуучу уюм тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн белгилейт, ал: чектелбеген катышуу менен тооруктун жол-жоболорун жүзөгө ашырганда тоорук жарыялангандан кийин кеминде 3 жуманы; чектелген катышуу жана ички тооруктар менен тооруктун жол-жоболорун жүзөгө ашырганда тоорукка жол-жоболоруна катышуучулар коммерциялык сыр болуп саналган маалыматты камтыган берилүүчү жана пайдаланылуучу маалыматтын жашыруундуулук принцибин сактоого милдеттүү; аны үчүнчү бир жактарга берүү өзара макулдашылган шарттарда же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда гана болушу мүмкүн. Мында сатып алуучу уюм төмөндөгүлөрдү ачууга укугу жок: эгерде маалыматты ачып салуу мамлекеттин таламдарына жооп бербесе, тараптардын маанилүү коммерциялык таламдарына же адилеттүү атаандаштыктын принциптерине зыян келтирген маалыматты; ушул Мыйзамдын 10-статьясынын